Çayır Teke Sakalı

TROPR

Tragopogon pratensis L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon yaprakları büyük ve çok uzundur. Sapları yoktur ve tabanda yarı dairesel bölümlüdür. Yapraklar oval, ince uzun, mızraksı ve uçlara doğru incelen şekildedir. Bitki genç döneminde pamuksu beyaz renklidir.

Olgun bitki

Bitki tüysüz, düz ve parlaktır. Dik büyüyen gövdeli (30 cm ila 70 cm) ve mumsu görünümlüdür. Gövde çok çiçekli, dik ve yapraksıdır. Yapraklar: Dar, mızraksı, bir noktada sonlanan, sapsız ancak gövdeyi kavrayıcıdır. Çiçek durumu: Çiçekler kükürt sarısından altın sarısına kadar değişen renklerde, beyaz kenarlı brakte topluluğundan zorlukta çıkmış ve uzamış gibidir. Meyve: Aken tipi meyveler uzun, ince gagalıdır ve tüy demeti ile sonlanmıştır.