Arap Yoncası

MEDAB

Medicago arabica (L.) Huds.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Fabaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları ortalama büyüklüktedir (12 ila 15 mm), etli, elips şeklinde uzamış ve kısa saplıdır. İlk yaprak düz kenarlı, oval ve keskin sivri uçludur. Sonraki yapraklar üç yaprakçıklıdır.

Olgun bitki

Yapraklar: Yapraklar üç yaprakçıklıdır. En uçta ters yumurta biçimli bir yaprakçık bulunur ve kesik uçlu ya da sivri çıkıntılıdır. Herbir yaprakçığın ortasında siyah renkli bir benek bulunur. Kulakçıklar (stipul) çok belirgin dişli ve uzun tüylüdür. Meyve: Meyveler bükülmüş ve dikenli baklalardır.