Adi Diş Otu

GAETE

Galeopsis tetrahit L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Lamiaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon yaprakları uzun, elips şeklinde, uzun tüylere sahip saplı, yuvarlak uçlu, yaprak ucu hafif çentiklidir. Tabanda kulakçıklar bulunur. İlk yapraklar elips şeklinde, kenarları hafif dişli ve kısmen saplıdır.

Olgun bitki

Bitkinin tüm yüzeyi son derece tüylüdür. Yaprak saplarının üzeri ve gövde yumuşak tüylüdür. Bitki gövdesi kare şeklinde, dik büyüyen habitusludur (20 cm ila 1 m) ve gövde boğumlarının altı şişkindir. Yapraklar: Geniş ve büyük yapraklar oval-şeritsi, kenarları eşit dişli ve saplıdır. Derin olarak damarlanmıştır ve bu yüzden yüzeyi kırışık görünür. Açık yeşil , sarımsı renktedirler. Çiçek durumu: Büyük ve iki dudaklı çiçekler, farklı büyüklükteki dalların ana ekseni üzerindeki yaprak koltuklarında yalancı halka şeklinde dizilmişlerdir. Çiçekler mor renkli, üst dudaklar bazen sarı beneklidir. Çiçek parçaları tüylüdür, çanak yapraklar 5 adet belirgin dişli, sert ve dikenlidir.