Tavşan Bıyığı (tek yıllık salık otu)

POAAN

Poa annua L.

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Familya:

Poaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Katlanmış vernasyonlu ve düzleşmiş yaprak kınlıdır. Yaprak kını genişliğinden 20-50 kez daha uzun ve yaprak tüysüzdür. Zarsı ve kesik uçlu yakacıklıdır ve kulakçıkları yoktur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 5 ila 30 cm. Sespitoz bir bitkidir. Doğal şekli çok değişken olabilir. Yapraklar: Çoğunlukla mat, bazende parlak yaprak ayalıdır. Ortadamar yanında 2 adet birbirine paralel çizgi (kayak izi gibi) bulunur. Yaprak ucu başlığa benzer. Yaprak ayası kenarları paralel; her bir aya bir gaga ile sonlanır. Yaprak kını omurgalı, düzleşmiş ve tüysüzdür. Çiçek durumu: Çiçekler piramit şeklindeki bileşik salkımlarda bulunur. Bazen tek yönlü yatay veya geriye doğru kıvrık dallar vardır. Küçük ve çok çiçekli başakçıkları vardır. Tohum kabuğu kılçıklı değildir, 5 damarlı ancak çok tüylü değildir.

Etiketli Ürünlerimiz