Kendi Gelen Buğday

Triticum spp.

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Fizyolojik ve morfolojik özellikleri dikkate alınarak yeryüzünde toplam 3000 buğday çeşidi tespit edilmiştir.  Türkiye’de bulunan çeşitlerin sayısı 100’den fazladır. Boyları 70 cm ile 1.6 m arasında olabilir. Tane rengi beyaz ve yarı serttir.