İnce Delice

LOLRI

Lolium rigidum Gaudin

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Familya:

Poaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Önce katlanmış daha sonra kıvrılmış vernasyonlu ve yassılaşmış yaprak kınlıdır. Yaprak kını genişliğinden 20-50 kez daha uzun ve yaprak tüysüzdür. Zarsı ve kesik uçlu yakacıkları ve uzamış ve içiçe geçmiş kulakçıkları vardır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 15 ila 60 cm. Tüysüz ve sespitoz bitkidir. Gövde yukarı doğru büyür ya da önce sürünücü sonra yukarı doğru büyür. Yapraklar: Yaprakların altı parlak, düz yassı, 2-6 mm arası genişlikte, uzamış ve keskindir. Yaprak kını özellikle üst yapraklarda çok şişkin değildir. Çiçek durumu: İnce ve uzun başaklar, sert ve diktir ya da tepeden hafifçe yatıktır. Mızraksı başakçıklar çiçeklenme esnasında ana eksenden hafifçe ayrılarak uzaklaşır. Her başakçık 3-9 tane çiçek içerir. Çiçeklerin iç kavuzu 6-8 mm ve sırtsızdır. Dış kavuz tohum kabuğundan biraz daha kısadır. Meyve: Karyopsis tohum zarlıdır. Başak ekseni düz ancak uçlara doğru genişler. Kısa sırtlı veya değildir.