Eğrelti Otu - Kızılot

Pteridium aquilinum

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Etiketli Ürünlerimiz

Bazıları yosun gibi küçüktür. Tropik bölgelerde yetişenler 25 metre uzunluğa ulaşacak kadar büyük olabilir. Eğrelti otları damarlı bitkilerdir.Yaprakları sarı-yeşilden koyu yeşile kadar değişir. Yapraklar üçgen şeklindedir ve toprak altı organlardan (rizom) çıkar. Yapraklar 5 parçaya bölünmüştür ve yaklaşık 0.6-2 m uzunluğunda sağlam bir yapıdır. Rizomlar, 1 metreden uzun olabilir ve toprakta 0,5-1 m derinlikte bulunur. Bitki sporlarla çoğalır ve sporangia yaprağın kenarında bir çizgi halinde toplanır.