Domuz Ayrığı

DACGL

Dactylis glomerata L.

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Familya:

Poaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Çok belirgin bir özelliği yoktur. Katlanmış vernasyonlu ve yaprak kınlıdır. Yakacık zarsı, kesik uçlu ve küt dişlidir. Yaprakların kırışık yapısı, yaprak kınından çıkmasını güçleştirmektedir.

Olgun bitki

Sespitoz bitki (çok kardeşli). Dik büyüyen 20 cm den 1 metreye kadar boylu. Mavimsi renkte ve tüysüz. Katlanmış vernasyon ve yaprak kını. Yakacık zarsı, kesik uçlu ve küt dişli. Yaprakların ucu kaynaşarak bir gaga şeklini almıştır. Çiçek durumu: çok tipiktir, kirpikçik omurgalı kavuzlara sahip yoğun başakçık kümeleri sarkık ve tabandan çıkan dallar üzerindedir.