Beyaz Ayrık Çimi

AGSST

Agrostis stolonifera L.

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Familya:

Poaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Nadir çimlenme gösterirler. Kıvrılmış vernasyonlu ve silindirik yaprak kınlıdır. Yaprak kını genişliğinden 20-50 kez daha uzun, tüysüz yapraklıdır. Düzenli dişli zarsı yakacıklı, kulakçıkları yoktur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 8 ila 40 cm. Sespitoz bitkidir. Boğumlardan kök oluşturan uzun, zayıf, düz, yatık gövdeli ve sürünücü sürgünleri olan bitkilerdir. Yapraklar: Yeşil, gri, tüysüz, yivli ve düzdür. Düzgün dişli zarsı yakacıklıdır. Çiçek durumu: Kısa bileşik salkımlı (15 cm), düz, yayılıcı zayıf gövdelidir (en fazla 40 cm). Başakçıklar gruplar halinde ve başak görünümü veren ana eksene karşı geriye doğru katlanmıştır.