Benekli Darıcan Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı) | Syngenta Turkey
Share page with AddThis

Benekli Darıcan

Benekli Darıcan
Echinochloa colonum

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Gövde 20-60 cm yüksekliğindedir. Dallanmış ve yarı yatıktır. Yaprak ayası 3-6 mm genişliğindedir, orta damar barizdir. Yaprak kını kapalı değildir ve tüysüzdür. Yakacık ya da kulakçık yoktur. Genç yaprak kendi ekseni etrafında bükülür. Başak uzunluğu 5-15 cm, başakçıklar yaklaşık 3 mm'dir. Onu E. crus-galli'den ayıran özelliklerinden biri çok kısa kılçıklı olmasıdır. Tohumu daha büyüktür ve genç bitkilerin üzerlerinde kırmızı lekeler vardır