Arpamsı Brom

BROMO

Bromus hordeaceus L.

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Familya:

Poaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kıvrılmış vernasyonlu, bükülmüş yaprak ayası,silindirik yaprak kınlıdır. Kısa, beyazımsı renkli, kenarları dişli ve zarsı yakacıklı; kulakçıkları yoktur. Yaprak ayası ve yaprak kını da dahil bütün bitki, tüm dönemlerinde yoğun tüylüdür. Yaprak kını genişliğinden 20-50 kez daha uzun,yaprak az çok tüylüdür.

Olgun bitki

Bitki boyu: 30 ila 80 cm. Sespitoz (öbekler halinde) bitkidir. Gövde, dirsek vererek yukarı doğru ya da dik büyür, demet şeklinde ve eşit uzunlukta değildir. Yapraklar: Gri yeşil renkli, her iki yüzeyi de tüylü, kenarları kirpiksi tüylü, 3 damarlı ve orta damar çok belirgindir. Uzunluğunun üçte ikisi kadar uzunluktaki kaynaşmış kısımlı kına sahiptir. Çiçek durumu: Gri ya da morumsu renkteki bileşik salkımlar oldukça seyrek görünümlü, uzun dallı ve dokunulduğunda pürüzlü yüzeyli. Çok çiçekli başakçıklar uca doğru genişlemiştir. Her bir başakcığın dış kavuzu dar ve ucu 2 dişlidir.