Tarla Bitkileri

Syngenta Türkiye mısır, ayçiçeği ve kanola olmak üzere önemli bir tohumluk üretim tesisine sahiptir. Mısır ve ayçiçeği tohumluklarının üretim ve işlenmesi %100 Türkiye'de gerçekleştirilmektedir. Bu tesis Syngenta EAME için de önemli bir üretim merkezidir. Yerli talebi karşılayacak üretimin yanısıra ihracat için de üretim yapılmaktadır. İhraç edilen yerli üretim toplamda yaklaşık 30 milyon $'lık gelir ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Türkiye Syngenta, ayçiçeği üretiminde Dünya Syngenta ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılamaktadır.Muradiye'de yer alan tesisimizin üretim kapasitesi; 7.500 MT ayçiçeği tohumu 2.500 MT mısır tohumudur.