Syngenta Küresel Operasyonlarında Karbon Salınımını Azaltmaya Devam Ediyor

haber
Syngenta Sürdürülebilirlik imaj

Syngenta'nın ABD üretim tesisi EPA'nın Yeşil Enerjiyi Kullanan En İyi 100 Kullanıcı listesinde ilk kez yer aldı.

• Hidroelektrik enerji, İsviçre'nin Monthey şehrindeki tesisin ana enerji kaynağıdır.

• Syngenta kendi operasyonlarında enerji ve ısıyı karbonsuzlaştırma ve sektörün karbon ayak izini azaltmaya yönelik eylemlerinde ilerleme kaydetmiştir.

8 Şubat 2024, Basel, İsviçre

Dünya çapında lider tarım teknolojisi şirketlerinden olan Syngenta Grubu, bugün Louisiana, ABD'deki üretim tesisi St. Gabriel'in, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yeşil enerjinin önde gelen kullanıcılarından biri olarak tanındığını duyurdu. Syngenta, EPA'nın Yeşil Güç Ortaklığı'nın en iyi yeşil enerji kullanıcılarının yer aldığı son Ulusal En İyi 100 Listesi'nde yer alan tarım sektöründeki tek şirkettir.

Bu tanıma, şirketin küresel operasyonlarındaki karbon ayak izini azaltmak için attığı son adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Syngenta Gruop Aktif Madde Strateji ve Operasyonları Başkanı Dr. Tom Gray, şunları söyledi: “ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından yeşil enerji pazarında lider bir şirket olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Yenilenebilir elektrik kaynaklarını temin etme global stratejimizin uygulanması devam ediyor ve operasyonlarımızın karbonsuzlaştırılması ve enerji verimliliğinin artırılması konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, küresel tedarik zincirimiz boyunca iş ortaklarımızla yakın iş birliği yaparak, tüm karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz.”

St. Gabriel üretim tesisi, Syngenta'nın kapsamlı işlemleri yönetmek ve en yüksek üretim ve kalite standartlarını karşılamak için donanımlı küresel üretim merkezlerinden biridir. Tesis yılda 150 milyon kWh'den fazla enerji tüketiyor, bu miktar ülkenin 14.000 evinin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Yenilenebilir Enerji Sertifikaları satın alarak, Syngenta'nın tesisinni rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisinin %100'ünü temin ettiğini gösteriyor ve fosil yakıt kaynaklı elektrik tüketimini tamamen dengelemektedir.

EPA'nın Yeşil Enerji Ortaklığı Program Yöneticisi James Critchfield şunları söyledi: “Ülke çapında yeşil enerjinin en büyük kullanıcıları listesi, iyi iş uygulamalarının aynı zamanda çevreye fayda sağlayabileceğinin bir kanıtıdır. EPA, Yeşil Enerji Ortaklığı'nın En İyi Ortak Sıralamaları'ndaki önde gelen organizasyonları, yeşil enerji kullanımını genişletme ve çevreyi koruma konusundaki dikkate değer taahhütleri için tebrik etmektedir.”

Syngenta, küresel ölçekte 2030'a kadar karbon salımlarını azaltma taahhüdünün bir parçası olarak diğer üretim tesislerine de önemli yatırımlar yapmıştır. İsviçre'de, Syngenta'nın Monthey'deki üretim tesisi, tesisin elektrik ihtiyaçlarının önemli bir kısmı için hidroelektrik enerji kullanır ve evsel atık yakma tesisinden ısı geri kazanarak buhar tüketiminin yarısını karşılar. 2023 yılında, Syngenta'nın Monthey tesisi, karbon ayak izini azaltma çabaları nedeniyle Carbon Free Valais Vakfı tarafından "Karbonsuz Git (Go Carbon Free)" etiketi ile ödüllendirilmiştir.

Brezilya'da, Syngenta'nın Bitki Koruma ve Tohum İlaçlamaları birimleri için AR-GE ve üretim tesisleri de elektrik ihtiyaçlarının %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmektedir. Bu, su tüketimini ve atık üretimini azaltmayı ve uzun vadeli net sıfır enerji kaynağını hedefleyen kapsamlı çabaların yanı sıra başarılmıştır.

Çin'de, Kunshan üretim tesisi, Çin'de karbon salımı ticareti platformu olan Pekin Yeşil Borsası'nın, işletmelerinden kaynaklanan karbon salımlarını tamamen dengelediği için Temmuz ayında Syngenta Group China'nın ilk karbonsuz tesisi olarak yerini almıştır. Tesis, enerji kullanımının gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve ekipmanın daha enerji verimli olacak şekilde yükseltilmesi gibi sürekli iyileştirmeler uygulamaktadır.

Syngenta Grup Aktif Madde Strateji ve Operasyonları Başkanı Dr. Tom Gray ayrıca "Syngenta, operasyonlarımızın yönetiminde sera gazı emisyonlarını azaltma yolculuğuna tamamen bağlıdır. Bu, iklim değişikliğine uyum sağlamak için çiftçilere inovasyon sağlarken tarımın sürdürülebilirliğini artırmak için yoğun çaba sarf ettiğimiz ana bir odak noktasıdır. Bu amaçla, hem kendi emisyonlarımızı hem de değer zincirimizin emisyonlarını azaltmak için tasarlanan bu ve diğer girişimleri yönlendirecek, yalnızca Sürdürülebilir Operasyonlara odaklanan bir iç birim oluşturmak için yatırımlar yaptık." demiştir.