Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

2015 yılında New York'ta gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde Birleşmiş Milletler (BM), 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul ettiler. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. Bu hedefler BM'nin 2030'a kadar kalkınma gündemini tanımlarlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını memnuniyetle destekliyoruz. Bizleri harekete geçireceğine, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için bu eylem ve yeniliklerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bunun için yeni düşünme ve çalışma yöntemleri ile yeni fırsatlar yaratan yeni yaklaşımlar, Sivil Toplum Kuruluşları, işletmeler, bağış kurumları, okullar ve üniversiteler arasında işbirliğinde büyük bir adım atılması gerekiyor. Ortak amacımız, ekonomik büyümenin sağlıklı bir çevre ve insan haklarına saygı ile birlikte gittiği sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli kararlar almak olmalıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, İyi Büyüme Planımızın uygunluğunu ve önemini vurgulamaktadır.
Taahhütlerimiz doğrudan 2 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı - Sıfır Açlığa - katkıda bulunur ve diğer dokuz amacı önemli ölçüde destekler: