Rambo

Ürün:
Kavun
Tüketim Şekli:
Taze
Yetiştirme Dönemi:
Erken bahar