Hukuki Bilgilendirme

PROMOSYON FORMU

İşbu Promosyon Formu (“Form”) ile merkezi Halkapınar Mah. 1203/11 Sk. No: 5-7 İç Kapı No: 62 Konak/İzmir adresinde kayıtlı bulunan Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Syngenta”), “Defi 80 EC” adlı bitki koruma ürününün (“Ürün”), aşağıda kimlik bilgileri yer alan müşteri (“Müşteri”) tarafından satın alınması halinde, Müşteri’ye aşağıdaki hüküm ve koşullarda promosyon sağlayacaktır.

 1. İşbu Form ile Müşteri’ye sunulacak promosyon materyalleri, yalnızca Syngenta tarafından üretilen Ürün’ün bitki ve tohum üreticisi niteliğindeki Müşteriler tarafından promosyon kampanyasına katılmayı kabul eden Syngenta satış kanallarından 15 Ağustos – 15 Aralık tarihleri arasında satın alımı ile sınırlıdır.

 2. Promosyondan yararlanmak isteyen Müşteri, 15 Ağustos – 15 Aralık tarihleri arasında satın almayı planladığı (i) Ürün’ün miktarını ve (ii) Ürünler’i hangi satış kanalından satın almayı tercih ettiğini Syngenta Bölge Yetkililerine bildirerek, bu bölge yetkilileri aracılığıyla Syngenta’ya ait çevrimiçi talep platformu üzerinden elektronik bir form dolduracak ve kendine özel Müşteri kodu içeren bir Müşteri Ön Talep Formu (“Müşteri Ön Talep Formu”) oluşturulmasını sağlayacaktır.

 3. Müşteri’nin, Müşteri Ön Talep Formu’nu doldurduğu sırada Ürün’ü hangi satış kanalından alacağına henüz karar vermemiş olması halinde, alacağı Ürün miktarı Syngenta Bölge Yetkililerince elektronik olarak kayıt altına alınır. Müşteri daha sonrasında satış kanalı seçimi yapması halinde, Syngenta Bölge Yetkilileri ile iletişime geçerek çevrimiçi talep platformu üzerinde kendisi için açılmış olan kayda, Ürünler’i almayı tercih ettiği satış kanalının bilgisini ekleterek kendisi için bir Müşteri Ön Talep Formu ve kendine özel Müşteri kodu oluşturulmasını sağlayacaktır.

 4. Müşteri promosyondan yararlanabilmek için, Müşteri Ön Talep Formu’nda yer alan Ürün’ü, en geç 15 Ağustos – 15 Aralık tarihleri arasında veya Ürün’e ait stokların söz konusu tarihten önce tükenmesi halinde, stokların sona erme tarihine kadar, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen, kampanyaya katılmayı kabul eden herhangi bir satış kanalından kendisi için oluşturulan Müşteri kodunu sunmak suretiyle satın alacak ve eş zamanlı olarak teslim alacaktır. Müşteri’nin Ürün satın alımı sırasında Müşteri kodunu satış kanalına sunmaması durumunda, ilgili alışveriş sonradan ilgili koda eklenemez. Şüpheye mahal vermemek adına, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen Ürün’ün Müşteri tarafından tek seferde satın alınmasına gerek olmayıp Müşteri, Ürün’ü, işbu 3. maddede belirtilen tarih aralıklarıyla sınırlı olmak koşuluyla dilediği seferlerde satın alabilecektir.

 5. Müşteri’nin, Ürün’ü, işbu Form’a ve Müşteri Ön Talep Formu’na uygun şekilde satın ve teslim almasını ve Müşteri Ön Talep Formu’nda yer alan Müşteri kodunun, Ürün’ün satın alındığı satış kanalı tarafından aynı çevrimiçi platform kullanılarak Syngenta’ya iletilmesini takiben Müşteri, 15 Ağustos – 15 Aralık tarihleri arasında yapacağı en az 40 Litre ve en fazla 119 Litre Ürün alımında, 15 Aralık – 15 Şubat tarih aralığında kendisine ulaştırılmak üzere, 1 adet yağmurluk; 120 Litre ve üzeri Ürün alımında ise 5 Litre Isabion’u ücretsiz olarak almaya hak kazanacaktır. Duruma göre, Isabion ürünü Syngenta Bölge Yetkilisi tarafından Müşteri’ye teslim edilecektir.

 6. Müşteri, promosyon materyallerine, ancak Ürün’ü en az Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen miktarda ve işbu Form madde 4’te belirtilen tarih aralığında satın aldığı sürece hak kazanabilecektir.

 7. Müşteri, satın alacağı Ürün miktarında veya Ürünler’i satın alacağı satış kanalında değişiklik yapmak isterse, Müşteri Ön Talep Formu’nun da yeni alışveriş durumunu yansıtacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu halde Müşteri, kendisine en yakın Syngenta Bölge Yetkilisi ile iletişime geçerek, bir önceki Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen miktarlardan az olmamak koşuluyla, işbu Form madde 2’de belirtilen usule uygun olarak, yeni bir Müşteri kodunun tahsis edildiği yeni bir Müşteri Ön Talep Formu oluşturacaktır. Eski Müşteri Ön Talep Formu’na uygun olarak yapılmış alışverişler, Syngenta Bölge Yetkilisi tarafından yeni Müşteri Ön Talep Formu’ndaki Müşteri koduna tanımlanır.

 8. Müşteri, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen her bir Ürün’ü satın aldığını gösterir faturaları saklamakla yükümlüdür. Müşteri kodunun veya Syngenta’nın çevrimiçi platformunun teknik aksaklıklar nedeniyle çalışmıyor duruma gelmesi veya Ürün satın alınan satış kanalının Müşteri’nin alışverişini çevrimiçi platform üzerinde usulüne uygun olarak tanımlamaması halinde, Müşteri’nin promosyon materyallerine hak kazanabilmesi için Müşteri’de bulunan faturalar delil teşkil edecektir. Müşteri, faturaların saklanmaması halinde, Syngenta’dan herhangi bir hak talep edemeyecektir.

 9. Müşteri’nin Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen Ürün’ü, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen miktarlarda ve yine Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen satış kanalından satın alma yükümlülüğü bulunmamakta olup bu ihtimalde Müşteri yalnızca ilgili promosyon materyallerine hak kazanamayacaktır. Öte yandan Müşteri, işbu Form’u imzalamakla veya Müşteri Ön Talep Formu oluşturmakla herhangi bir taahhüt altına girmemektedir. Müşteri Ürün’ü ve diğer Syngenta ürünlerini dilediği satış kanalından dilediği miktarlarda satın alma hakkını haizdir. Bu doğrultuda Taraflar, bu Form’un sadece promosyon sürecine ilişkin bir bilgilendirme niteliği taşıdığını kabul ederler.

 10. Müşteri’nin işbu Form’u imzalaması halinde, Müşteri Ön Talep Formu’na uygun şekilde Ürün satın almaması durumunda, Syngenta tarafından Müşteri’ye karşı herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Müşteri, Müşteri Ön Talep Formu’na uygun Ürün’ü uygun zaman aralığında satın almaması durumunda, sadece promosyon materyallerine hak kazanamayacaktır. Müşteri, Müşteri Ön Talep Formu oluşturarak yalnızca gelecekte almayı planladığı Ürünler’i Syngenta Bölge Yetkilileri aracılığıyla Syngenta tarafından oluşturulan çevrimiçi platforma girerek Syngenta’nın ilgili Ürünler’e ilişkin pazar araştırması yapmasına katkı sağlamakta ve bu katkısı sonucu ödüllendirilmektedir.

 11. İşbu Form ile Müşteri’ye sunulan promosyon kampanyası yalnızca üreticilerin Syngenta Ürünü’nü tercih etmesini teşvik etmek amacıyla başlatılmış olup Syngenta’nın üreticilere doğrudan satış yapacağı şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, Ürün’ü Syngenta’dan satış kanalları aracılığıyla satın almaya devam edecektir.

 12. İşbu Form ile başlatılan promosyon kampanyası Müşteri’yi herhangi bir satış kanalına yönlendirme amacı taşımamakta olup Müşteri dilerse, yukarıda madde 2’de de belirtildiği üzere, Ürün’ü Müşteri Ön Talep Formu’nda, işbu Form ile oluşturulan promosyon kampanyasına katılmayı kabul eden dilediği Syngenta satış kanalından alacağını beyan etme hakkını haizdir.

 13. Syngenta, işbu Form’da düzenlenen kampanya koşullarını dilediği zaman, Müşteri’ye haber vermeksizin, tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Form maddeler 9,10, 11 ve 12’de tek taraflı değişiklik yapılamaz.

 14. İşbu Form’un yorumundan ve uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.