Fıstık Beyaz Kabuklubiti (Suturaspis pistaciae)

---