Tarla At Kuyruğu

EQUAR

Equisetum arvense L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Equisetaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Esas olarak vejetatif olarak çoğalır (rizom vb.); çimlenmeleri olağandışıdır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 80 cm (gövdenin verimli veya verimsiz olmasına bağlı olarak). Sürünücü bitkinin toprakaltında rizomları vardır ve 2 tip gövde oluştururlar. Verimsiz (steril) gövde 20 ila 80 cm uzunluğunda, açık yeşil ve yüzeyi derin olukludur. Gövdeyi oluşturan segment noktalarından dairel dizilimli ince dallar (4 belirgin açı ile) çıkar. Yeşil yaprak kını siyah dişlidir. Verimli gövde (fertil) 10 ila 30 cm uzunluğunda, tekli ve düzdür. Yaprak kını verimsiz gövde oluşmadan önce görünür, kırmızımsı-kahverengi ve 12 adet dişlidir. Meyve: Başaklar 1 ila 4 cm, dikdörtgensi ve spor kesesi içerirler. Renkleri kırmızımsıdır.