Şeytan Şalgamı

BYODI

Bryonia dioica Jacq.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Cucurbitaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Büyük, yuvarlak ve damarlı kotiledonludur.

Olgun bitki

Yaprakların karşısında duran sülükleri (tendril) vasıtayla sarılıcı ve sürünücü bit bitkidir ve uzun boğum araları vardır. Bitki birkaç metre büyüyebilir. Yapraklar: Yaprakları almaşık dizilimli, çok köşeli, loblu ve bir sivri nokta ile sonlanan şeklidedir. Yaprak tabanı yürek şeklindedir. Bitki baştanbaşa kaba tüylüdür. Büyük yumrulu, derin ve çatallıdır. Çiçek durumu: Çiçekler iki eşeyli (dioik), yaprak koltuklarının üstünde yeşilimsi renkli ve 5 taç yapraklıdır. Meyve: Etli üzümsü meyvelidir. Olgunlaştığında kırmızı renklidir.