Servi Sütleğen

EPHCY

Euphorbia cyparissias L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Euphorbiaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Çok belirgin bir özelliği yoktur.

Olgun bitki

Sürünücü ve toprakaltı depo organları gelişmiştir. Odunsu tabanından çok sayıda gövde geliştirmiştir ve 20 ila 40 cm uzunluğundadır. Yapraklar: Bitkinin dalları çok sayıdaki şeritsi yaprak ile çiçek salkımının altında gruplar halinde bulunur. Yaprak rengi değişken olup, koyu yeşilden sarı ya da kırmızımsıya kadar değişebilir. Çiçek durumu: Çiçekler gruplar halinde 9 ila 20 ışınlı şemsiyeler üzerinde bulunur; bu gruplar oval brakteli, üçgen, sarımsı-kırmızı renkli, hilal şekilli ve kısa sivri uçlu bezelidir. Meyve: Kapsül şeklindeki meyveler küçük yarı küresel yumruludur.