Şekerci Boyası

PHTAM

Phytolacca americana L., ex Phytolacca decandra

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Phytolaccaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Büyük etli kotiledon yaprakları mızraksı ve saplıdır.

Olgun bitki

Çalı formundadırlar ve 3 metreye kadar büyüyebilirler. Çok sayıdaki yuvarlak gövdeleri kalın, otsu ancak tabanda odunsudur. Bitkinin öz kısmı odacıklıdır ve kırmızı renklidir. Yapraklar: Bitkinin tüm gelişme dönemlerinde yapraklar birbirine benzer: elmas şeklinde, mızraksı ve büyüktür. Yaprak sapı aşağıya doğru uzamıştır. Çiçek durumu: Küçük pembe ve beyaz çiçekler uzun demetler üzerinde yer alır. Meyve: Üzümsü meyveler uzun demetler üzerinde bir arada bulunur. Meyveler yuvarlak, omurgalı, yassı uçlu, her iki tarafta merkezi çöküntülü, önce yeşil sonra siyah ve boyayıcı özelliktedir. Ekstrem olarak kalın kökleri vardır.