Parça Yapraklı Sinir Otu

PLACO

Plantago coronopus L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Plantaginaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon yaprakları dar şeritsi ve sapsızdır. Yapraklar küçük, şeritsi, dar ve uca doğru incelen şekillerdedir.

Olgun bitki

Tüm yapraklar yoğun rozet şeklindedir ve bitki sürünücü davranış gösterir. Yapraklar: Yapraklar az çok tüylü ve hafif mumsu gibi görünümlüdür. Şeritsi yapraklar, çok değişken şekillerde, yaprakların sağından ve solundan çıkan küçük şeritsi yaprak parçaları yaprak tabanından yaprak ucuna doğru dar açı ile yerleşmiştir. Çiçek durumu; Silindir şeklindeki yoğun başaklar çiçek sapının ucunda yer alır. Taç yapraklar sarımsı renkte, başçık uzun filamentlidir.