Kuzu Kulağı

RUMAC

Rumex acetosa L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Polygonaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları ortalama büyüklükte, elips şeklinde ve saplıdır. İlk yapraklar oval, tabanı yürek şeklinde ve saplıdır. Yaprak sapı olukludur.

Olgun bitki

Dik büyüyen, kırmızı oluklu yapraksı gövdelidir. Oldukça uzun bir bitkidir ve çok dallı değildir. Tüysüz bir bitkidir. Normalde kırmızı tonlu renktedir ve boğum kınında (okrea) kıvrılmış vernasyonludur. Yapraklar: Saplı, 2 belirgin paralel ya da hafif gömülmüş kulakçıklı, çentikli uçlu ve uzamış oval şekilli yaprakları vardır. Tüm yaprakların tabanında beyazımsı boğum kını bulunur. Gövdenin üst kısmındaki gövde yaprakları kavrayıcıdır. Çiçek durumu: Kırmızımsı çiçekler uçsal başaklarda gruplar halinde bulunurlar. Meyve: Akenler ikili ve rigonaldır ve yuvarlak açıtlar tarafından çevrilmiştir. Hafif keşik uçludurlar.