Küçük Kuzu Kulağı

RUMAA

Rumex acetosella L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Polygonaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elipsten ovale değişen şekilde, yuvarlak uç ile sonlanmış ve az çok saplıdır. Yapraklar düz kenarlı, elipsten ovale değişen şekildedir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 50 cm. Kırmızımsı bazende mat yeşil renkte bir bitkidir. Dik veya yukarıya doğru büyüyen habitusludur. Tek tek yada dallanmıştır. Yapraklar: Alt yapraklar 3-4 yaprak dönemine kadar rozet şeklinde dizilmişir. Yapraklar önce yuvarlak sonra dar ayalı, oval-uzamış ve 2 ayrı loblu, dik yada yayılıcı görünümlüdür. Ok ucu şeklindeki yapraklar uzun oluklu saplıdır ve uçları yırtık gibi görünen beyaz zarsı boğum kını (okrea) barındırırlar. Çiçek durumu; Çiçekler kırmızımsı yada yeşil-mavimsi yeşil renkte, küçük, zayıf bileşik salkımlarda, seyrek, kısa saplıdır.Kısa çiçek sapları çiçek örtüsünün altındadır (dioik bitkiler). Meyve: Küçük meyve açıtlıdır. Oval, düz kenarlı, otsu ve düzdür.