Karahindiba

TAROF

Taraxacum officinale Weber

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Küçük ve elips şeklinde kotiledon yaprakları vardır. İlk yapraklar düz kenarlı, uçları genişlemiş, yapraksı sapa doğru daralmış ve az miktarda kenarları dişlidir.

Olgun bitki

Bitki tüysüzdür. Derin kökleri çok sayıda rezervli tomurcuk içerir. Bunlardan oluşabilecek yeni bitkiler yüksek çoğalma ve yayılma kabiliyetinde olabilir. Yapraklar veya kök boğazı kırıldığında yoğun sütsü sıvı (lateks) akar. Rozet yapraklar bitkinin iyice yere oturmasını sağlar. Yapraklar: Yapraklar önce düz kenarlı ve dişli (dişler aşağıya doğru bakan şekildedir), sonrasında giderek azalan segmentlere bölünmüştür. Çiçek durumu: Yapraksı olmayan gövde, ana bir eksenden çıkar. Çiçekler sarı ve dilsidir. Meyve: Uzun gagalı ve tüylü aken tipi meyveleri vardır. Pulsu gülcük (involukrum) kesik braktelidir.