İri Sinir Otu

PLAMA

Plantago major L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Plantaginaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elips şeklinde, yuvarlak uçlu, az ya da çok saplıdır. Yapraklar elips şeklinden ovale kadar değişen şekillerde ve düz kenarlıdır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 50 cm. Bitki aşağı yukarı ince ve kısa tüylüdür. Yapraklar: Tüm yapraklar rozet şeklinde dizilmiştir. Geniş, paralel damarlı ve yuvarlak ayalıdır. Yaprak sapı yapraksı, kirpiksi ve yaprak kınına doğru genişlemiş ve çok tüylü değildir. Çiçek durumu: Çok kısa çiçekler uzamış başaklar üzerinde gruplar halinde bulunur. Başaklar silindirik ve yoğundur. Taç yapraklar yeşilimsi ya da hafif kırmızımsı, tüysüz düz bir tüp içerisindedir. Çiçekli gövde yapraksızdır. Oval ve küt uçlu brakteleri vardır. Meyve: Kapsüller 2 bölmeli, her bir bölme 8 ila 16 adet oldukça küçük, yumurta biçimli-köşeli şekildeki tohumları içermektedir.

Etiketli Ürünlerimiz