Güzel Labada Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı) | Syngenta Turkey
Share page with AddThis

Güzel Labada

Güzel Labada

RUMPU

Rumex pulcher L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya

Polygonaceae
Zarar Yapma Potansiyeli

++

Özellik

Kokusuzdur. Asidik toprakların bitkisidir. İlkbahar ve yazın yetişen kültür bitkilerinde (mısır, ayçiçeği gibi) sorun olur.