Güzel Labada

RUMPU

Rumex pulcher L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Polygonaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları normal olarak elips şeklinde, kesik uçlu ve hafif çentiklidir. Yaprak sapları tüylü ve küçük kulakçıklıdır. Hipokotil ekseni kırmızı renklidir. İlk yapraklar elips şeklinde, dişli ve her iki yüzeyi yumuşak tüylüdür.

Olgun bitki

Bitkinin tüm aksamı tüylüdür. Gövdeleri kare şeklinde, boğumlar altı şişkin değil ve dik olarak büyürler (10 ila 60 cm). Yapraklar; Oval, uzundan mızraksıya kadar değişen şekillerde ve dar (Galeopsis' den geniş) yaprakları vardır. Yaprak kenarları dişlidir. Yaprakların tümü tam anlamı ile saplı değildir. Çiçek durumu: Küçük ve iki dudaklı çiçekler, farklı büyüklükteki dalların ana ekseni üzerindeki yaprak koltuklarında halka şeklinde dizilmişlerdir. Çiçekler pembeden mora değişen renklerde, alt dudaklar sarı beneklidir. Çiçek parçaları tüylüdür, çanak yapraklar 5 adet belirgin dişlidir.