Gelincikleme Otu Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı) | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Gelincikleme Otu

Gelincikleme Otu

PRUVU

Prunella vulgaris L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya

Lamiaceae
Zarar Yapma Potansiyeli

++

Özellik

Kokulu değildirler. Asidik toprakların bitkileridir.
İlkbahar ve yazın yetişen kültür bitkilerinde bulunurlar.