Dikenli Öküz Dili

PICEC

Picris echioides L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elips şeklindedir. İlk yapraklar oval, düz kenarlı, yapraksı saplı ve oldukça geniştir.

Olgun bitki

Bir metreye kadar dik büyüyen gövdeli ve dikenli tüylerle bezenmiştir. Yapraklar: Düz kenarlı, geniş, ters yumurta biçiminde, küt dişli ve yapraksı sapa sahip yaprakları vardır. Yapraklar koyu yeşil renkli, beyaz renkli kabarcıklarla kaplı ve dokunulduğunda çok kaba ve pürüzlüdür. Çiçek durumu: Sarı ve dilsi çiçekleri (kenar çiçek) vardır ve bunlar kapitula üzerinde bulunurlar. Dikenli brakteler olgunlaşmadan sonrada kalır. Meyve: Turuncumsu aken şeklindeki meyveler ince ve uzun gagalıdır.