Demir Otu

VEBOF

Verbena officinalis L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Verbenaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon yaprakları küçük oval uzamış şerit şeklinde, saplı ve yuvarlak uçludur. Yapraklar düz kenarlı ve elips şeklinde ve saplı,dişli,kısa yoğun tüylüdür.

Olgun bitki

Gövde dört köşeli ve 80 cm ye kadar dik olarak büyür. Yapraklar: Karşılıklı, 45° lik açı ile başlayan 3 ila 5 bölümlü ve dişli yaprakları vardır. Yapraklar saplıdır. Çiçek durumu: Çok sayıdaki küçük leylak rengi-pembe çiçek uzun ve ince başaklarda bulunur. Çiçeklerin 5 taç yaprağı vardır. Meyve: Dört adet akene ayrılan uzun meyveleri vardır.