Dar Yapraklı Sinir Otu

PLALA

Plantago lanceolata L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Plantaginaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

.Kotiledon yaprakları çok dar ve uzundur (boyları genişliklerinin 10 katı kadar). Şeritsi yapraklar az çok dişli kenarlıdır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 60 cm. Üzerinde boylu boyunca 5 adet derin oluk bulunan çiçek saplarının taşıdığı başaklar, gövde üzerinde bulunur. Bunlar yaprak arkasından çıkar. Yapraklar: Yapraklar oval ve uzamış rozet şeklindedir. Uçları sivri, yaprak sapı uzundur. 3 ila 5 adet ana damar belirgin olarak uzunlamasına görülür. Çiçek durumu: Beyaz ve çok küçük çiçekler vardır. Bunlar uzun ve silindirimsi başaklarda bulunur ve tüysüzdür. Brakteler oval ve sivri uçlu, arka kısmı siyahımsıdır. Yanal çanak yapraklar hafifçe tüyü omurgalıdır. Tüysüz taç yapraklar oval lobludur. Meyve: Kapsüllerde 2 adet dikdörtgensi tohum vardır. Tohumların bir yanı düz diğer yanı oyukludur.