Çok Dallı Atkuyruğu

EQURA

Equisetum ramosissimum Desf.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Equisetaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Esas olarak vejetatif olarak çoğalır (rizom vb.); çimlenmeleri olağandışıdır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 40 ila 100 cm. Gövdenin tümü birbirine benzer, gri-yeşil renkli, biraz kaba yüzeyli, düz, çok büyük bir merkezi boşluğa sahip 8 ila 20 adet dışbükey omurgalı ve dallanmıştır. En uzun dallar, bitkide ortalama büyüklükteki boğumlardan çıkar. Yapraklar: Yaprak kını 15 ila 20 mm, genişliğinden daha uzun, kesik uçlu, uçlara doğru genişleyen, koyu kırmızı-kahverenkli, mızraksı dişli, kuru zarsı ve çoğunlukla kalıcıdır. Meyve: Başaklar 8 ila 5 mm uzunluğun, yoğun, yumurta şeklinde, sivri ve sert uçludur. Spor kesesi Mayıs ayından Eylüle kadar görülebilir.