Büyük Isırgan

URTDI

Urtica dioica L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Urticaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Nadiren çimlenirler.

Olgun bitki

Büyük ve oluklu gövdeleri vardır (1.5 m). Yapraklar: Karşılıklı, şeritsi, birbirine dik, zıt çiftler halinde dizilmiştir. Büyük, oval ve kenarları kirpiksi tüylü yaprakları vardır. Yaprak ayası tabanı yürek şeklindedir. Uzun yaprak sapının dibinde küçük kulakçıklar (stipul) yer alır. Bitkinin tüm aksamı formik asit içeren tüylerle kaplıdır. Çiçek durumu: Dişi çiçekler dişi bitki, erkek çiçekler ise erkek bitki üzerinde (dioik) bulunur. Çiçekler dallanmış başaklar üzerinde bulunur. Meyve: Meyve mercimek şeklindedir.