Boynuzlu Ekşi Tırfıl

OXACO

Oxalis corniculata L.

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Oxalidaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon yaprakları küçük, oval ve kesik uçludur.

Olgun bitki

Sürünücü bitkilerdir. Gövde kırmızıdır. Yüzeyleri kısa tüylerle kaplı bitkilerdir. Yapraklar: Üç bölümlü, tamamen saplı, uçları derin çentikli, yürek şeklinde, yaprak sapına doğru hafifçe geriye bükük ve kısa tüylerle kaplı yaprakları olan bir bitkidir. Küçük mızraksı kulakçıkları (stipul) vardır. Renkleri koyu yeşil, bazen mordur (var. atropurpurea). Çiçek durumu: Sarı ve 5 adet taç yapraklı çiçekleri vardır. Çiçekler az sayıda ve küçük şemsiyeler (umbel) üzerinde bir araya gelerek büyük grupları oluştururlar. Meyve: Uzun kapsüller dirsekli saplıdır. Şekilleri küçük bir boynuza sahiptir. Meyve olgunlaştığında kolaylıkla patlar.