Bataklık Teresi

RORSY

Rorippa sylvestris (L.) Besser

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Brassicaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Uzamış ters yumurta şekilli kotiledon yaprakları yuvarlak uçludur. Yapraklar önce yuvarlak, daha sonra hızla bölünerek tüysü bölmeli (teleksi) olur; ilk yapraklar daha çok terminal loblar geliştirir. Daha sonra ikincil loblar oluşmaya başlar.

Olgun bitki

Tüysüz bitkidir, sürünücü ve stolonludur. Gövde 10-60 cm ve hemen hemen sürünücü gövdelidir. Yapraklar: Tüysüz, etli, beyaz damarlı, derin bölümlü ve tüysü bölmelidir. Üst yapraklar daha dar lobludur, keskin köşeli segmentlidir ve derin kazık köklüdür. Çiçek durumu: Çiçekleri sarı renkli, yoğun, çiçek sapı çanak yaprakların iki katı kadardır. Sarımsı çanak yaprakları yaygın görünümlüdür. Meyve: Silikva tipli meyveler 1-2 cm küçük çiçek sapları üzerinde, düz ve ana damarsızdır.