Tohum ilaçlarında doz, neden üniteye verilmelidir?

Aktif Maddeler

Bilindiği gibi günümüzde tohumlar adet olarak ve paketlenmiş şekilde satılmaktadır. Bu paketler genelde 1 ünite tohumu ifade etmekte ve bitki türüne göre içerdiği tohum sayısı değişmektedir. Örneğin mısır için 50.000 adet ( 50 KS=kilo seed) olan ünite şeker pancarında 150.000 (150 KS=kilo seed), ayçiçeğinde 100.000 (100 KS=kilo seed) tohumu gösterir.

Bilindiği gibi günümüzde tohumlar adet olarak ve paketlenmiş şekilde satılmaktadır. Bu paketler genelde 1 ünite tohumu ifade etmekte ve bitki türüne göre içerdiği tohum sayısı değişmektedir. Örneğin mısır için 50.000 adet ( 50 KS=kilo seed) olan ünite şeker pancarında 150.000 (150 KS=kilo seed), ayçiçeğinde 100.000 (100 KS=kilo seed) tohumu gösterir.

Örnek olarak mısırı ele alacak olursak; bin tane ağırlığı 200 g olan bir ünite mısır tohumunun ağırlığı 10 kg iken 400 g olan bir ünite mısır tohumunun ağırlığı 20 kg'dır. Eğer dozu eskiden olduğu gibi 100 kg tohum olarak alacak olursak aynı sayıda tohumu ilaçlamamıza karşılık bin tane ağırlığı 400 g olan tohum partisi 200 g olana göre yarı yarıya daha az ilaçlanmış olacaktır. Buna bağlı olarak örneğin bir bozkurtun bir bitkiden beslendiği zaman ölmesi için gerekli dozun aynı olduğu düşünüldüğünde bazı partilerde etkinin düşük olduğu görülecektir. Aksi durumda da gereksiz yere yüksek doz uygulaması yapılmış olacaktır. Bu olumsuzluğu gidermek için uygulanabilir en kolay yol, her bir tohumun aynı miktarda aktif maddeyle kaplanmasıdır.  Buradan hareketle üniteye doz kavramı ortaya çıkmıştır. Doz üniteye uygulandığında ister küçük ister büyük olsun her bir tohum eşit miktarda ilaçlanacaktır. Bu da tutarlı bir biyolojik etkinlik sağlayacaktır.

Örnek Tablo: Mısır tohumu için Cruiser 350 FS ile yapılan 100 kg tohum ve ünite dozu karşılaştırılması (hedef doz olarak 1 L/100 kg tohum, ve 0.63 g thiomethoxam aktif maddesi/ 1 adet tohum alınmıştır.