Bağda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

Tarimsal Hastaliklar

Türkiye’ de bağ önemli bir kültür bitkisi olup neredeyse her ilin tarımsal deseni içerisinde en az %1’lik paya sahiptir. Türkiye’de ki bağ alanı yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte, 450 bin hektar ortalama bağ alanı düzeylerindedir. Ülke bağ alanlarının yarısına yakını Ege Bölgesi’nde yer almaktadır.

Bağda Kurşuni Küf Hastalığı

(Botrytis cinerea Pers. )

Türkiye’ de bağ önemli bir kültür bitkisi olup neredeyse her ilin tarımsal deseni içerisinde en az %1’lik paya sahiptir. Türkiye’de ki bağ alanı yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte, 450 bin hektar ortalama bağ alanı düzeylerindedir. Ülke bağ alanlarının yarısına yakını Ege Bölgesi’nde yer almaktadır.

Bağın en önemli hastalıklarından biri kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.)’tir. Ve yetiştiricilik sezonunda hastalığın kontrol altına alınmadığı durumlarda %100’e varan verim kayıplarına neden olmaktadır.

Fungusun eşeyli formu Botryotina fuckeliana (de Bary) Whetzel’dir. Konidiumları kül renginde limon şeklinde veya yuvarlaktır.

Botrytis cinerea kışı miselyum veya sklerot olarak üzüm döküntülerinde, ölü yapraklarda veya mumyalaşmış meyvelerde geçirir. Olgunlaşan konidiumlar 24 saatlik periyodlar halinde havaya karışır (öğlen saatlerinde havadaki spor yoğunluğu en fazladır). Havada bulunan konidiumlar tarladan tarlaya kolayca taşınabilir.

İlk enfeksiyonlarını taneler normal olgunlaşma boyutlarına gelince yaparlar ve inkubasyon süresi 3-5 gündür.

Bağ iki ana dönemde Botrytis cinerea enfeksiyonlarına karşı hassastır; erken gelişim evrelerinde ve ben düşme döneminden olgunlaşıncaya kadar olan dönemlerdir.

Çiçek salkımlarında enfeksiyon saatler süren sıcaklık ile artar. Ve enfeksiyon için en uygun sıcaklık 20°C’dir. 

Olgun üzüm meyvelerindeki enfeksiyon oranı, 15-25 °C arasındaki sıcaklıklarda daha yüksektir. Saatlerce süren ıslaklık veya yüksek bağıl nem oranı ile artar.

Meyvelerin hassasiyeti ben düşme döneminden olgunlaşmaya kadar artar. Olgunlaşma döneminde Botrytis cinerea tüm salkımı enfekte edebilir ve ağır ürün kayıplarına neden olabilir.

Ayrıca yaralanmış meyvelerin hastalanma oranı yaralanmamış meyvelere göre daha yüksektir.

Botrytis cinerea elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil aksamlarında görülebilir. Fakat genellikle salkım ve tanelerde zarar yapmaktadır. Meyvede ki ilk belirtileri yuvarlak kırmızımsı 3-5 mm çapındaki lekeler ile başlar. Lekeler büyüyerek meyveyi sulu ve yumuşak bir hale getirir. Bu meyvelere parmak ile bastırıldığında kabuk meyveden kolayca ayrılır.

İlerleyen dönemde ise uygun koşullar altında salkım ve tanelerin fungusun gri renkli yapıları ile kaplandığı ve tanelerin çatlamaya başladığı gözlemlenebilir. Daha ileriki dönemlerde hasta meyveler buruşarak mumyalaşabilir. 

Beyaz çeşitlerin meyveleri enfekte edildiğinde, kahverengiye döner, mor çeşitlerin meyveleri kırmızıya döner. Kurşuni küf belirtileri yapraklarda, kahverengi ve nekrotik hale gelen donuk yeşil lekeler gibi görünebilir.

Mücadele        

Bağ plantasyonu, güneşlenme ve havalanma durumu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Hasat için geç kalınmamalıdır.

Fazla sulama ve gübrelemeden kaçınılmalıdır.

Meyvelerde mekanik zarar oluşturmaktan kaçınılmalıdır.

Meyvelerde yara açan zararlılar ile mücadele önemlidir.

Bu kültürel mücadele yöntemlerinin yanı sıra gerekli durumlarda kimyasal mücadeleye başvurulabilir. Ruhsatlı ürün seçimi Bitki Koruma Ürünleri veri tabanından kontrol edilerek yapılmalıdır. Kimyasal mücadeleye üzümlerin olgunlaşmaya başlamasından hemen önce başlanılması tavsiye edilmektedir.        

 Syngenta Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) ile mücadele programında Switch 62,5 WG ile en etkili ve güvenli koruma sağlamanıza yardımcı olmaktadır.  Salkımlar kapanmadan önce uygulanan Switch 62,5 WG üreticilerimize kurşuni küf kontrolünde üstün etki sağlamaktadır. Özellikle “takoz salkım” oluşumu olan bağlarda erken uygulama oldukça önemlidir.   

Bağ İlaçlama Programımız

Bağda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cineria Pers. ) Belirti Skalası

Kaynaklar

https://www.entofito.com

https://www.evineyardapp.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4601735/

https://www.awri.com.au

https://arastirma.tarimorman.gov.tr