Hüseyin GÜL | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Hüseyin GÜL

  Botrytis cineria, Kurşuni Küf, Bağ, Bağ Hastalıkları  
  • Bağda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

    Hüseyin GÜL
    15.07.2019
    Türkiye’ de bağ önemli bir kültür bitkisi olup neredeyse her ilin tarımsal deseni içerisinde en az %1’lik paya sahiptir. Türkiye’de ki bağ alanı yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte, 450 bin... Daha Fazla
    No votes yet