Anket Katılımcılarına Yönelik Açık Rıza Metni

 

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Syngenta Türkiye”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Syngenta Türkiye Anket Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde, anket katılımcılarının;

iletişim bilgileriniz sizlerle iletişim kurulabilmesi ve reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla,

anket doldurulması halinde vermiş olduğunuz bilgiler, anketlerin doldurulabilmesi ve neticesinde Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla,

toplanmakta, işlenmekte, elektronik olarak e-posta ortamında sınırlı süre ile sınırlı olarak saklanmakta, Syngenta Türkiye’nin bulut hizmet aldığı üçüncü kişi işbirliği ortaklarına, tedarikçilerine ve hizmet aldığı üçüncü kişilere işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

e-posta hizmetlerinin sağlanması, bulut hizmetlerinden yararlanılması kapsamında kullanılan e-posta ve bulut sistemleri ise yurt dışında yerleşik olan Microsoft şirketinden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla sınırlı olarak açık rızanızın varlığı halinde verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

anket doldurma konusunda Google Forms uygulamasının alt yapı hizmetinden faydalanılması sebebiyle anket doldurulması esnasında vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, bu amaçlarla sınırlı olarak açık rızanızın varlığı halinde yurt dışına aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca Syngenta Türkiye Anket Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda, yukarıda işaretlemiş olduğum kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine 6698 sayılı KVKK uyarınca açık onay verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine Syngenta Türkiye tarafından devam edileceğini;