Üreticilere Yönelik Açık Rıza Metni

 

VII.Ek-2: Üreticilere Yönelik Açık Rıza Metni

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Syngenta Türkiye”) tarafından6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Syngenta Türkiye Üreticilere Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde, müşterilerin;

iletişim bilgileriniz sizlerle iletişim kurulabilmesi ve reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla,

fotoğraf ve video görüntüleriniz, etkinliklerde ve davette çekilen resim ve video kayıtlarının şirketin resmi internet sayfası veya sosyal medya hesabında yayınlanması amacıyla,

toplanmakta, işlenmekte, elektronik olarak e-posta ortamında sınırlı süre ile sınırlı olarak saklanmakta, Syngenta Türkiye’nin bulut hizmet aldığı üçüncü kişi işbirliği ortaklarına, tedarikçilerine, bayilerine, kooperatiflere ve hizmet aldığı üçüncü kişilere işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Fotoğraf, video gibi görsel kişisel verileriniz ise yurt dışındaki iştiraklerimiz ile ortak projelerin yürütülmesi sebebiyle bilgi akışının sağlanabilmesi amacıyla Syngenta Türkiye’nin yurt dışındaki iştirakleriyle paylaşılabilecektir.

E-posta hizmetlerinin sağlanması, bulut hizmetlerinden yararlanılması kapsamında kullanılan e-posta ve bulut sistemleri ise yurt dışında yerleşik olan Microsoft şirketinden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla sınırlı olarak açık rızanızın varlığı halinde verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen gereksinimlerde gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca Syngenta Türkiye Üreticilere Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okunup anlaşılmıştır. Bu adreslerde, yukarıda işaretlemiş oldukları kişisel verilerinmin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hareketine 6698 sayılı KVKK kapsamı açık onay erişimini; kişisel verilerin silinmesi/anonimleştirme veya yok edilmesi için talepte bulunma süresi yukarıda belirtilen veri işleme işlemlerine Syngenta Türkiye tarafından devam hattını;