Ürün arama | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Ürün arama

Dialen Super 464 SL

Herbisit

Aktif

Buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot ilacı

Lintur 70 WG

Herbisit

Aktif

Buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot ilacı

Traxos 050 EC

Herbisit

Traxos 050 EC, buğday çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden ve...