SY Jullen - Mısır Çeşidi | Syngenta Turkey
Share page with AddThis

You are here

SY Jullen

Son güncelleme tarihi
26.11.2019
Ürün: 

Mısır

  • FAO 600 (MG 6) grubu bir çeşittir.
  • Yüksek verim potansiyeline sahiptir.
  • Yaprak hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
  • Güçlü sap ve gövde sistemine sahiptir.
  • Ekim sıklığı 17-18 cm'dir.
  • İyi ve orta bünyeli topraklarda en yüksek verime ulaşır.
  • Koçan sıra sayısı 16-18'dir; iri ve silindirik yapılıdır.