legal-sayfa-test | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Değerli iş ortaklarımız,

Türkiye pazarında, 2022 tarımsal üretim sezonu için, Defi 80 EC bitki koruma ürünümüzün ön talebini takip etmek üzere yeni programımız Syn-Sez’i sizlere sunuyoruz. Syngenta Müşteri Ön Talep Formunun nasıl oluşturulacağına ve hediyelere nasıl hak kazanacağınıza ilişkin tüm ayrıntıları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Syn-Sez projesi ile üreticiye sunulacak promosyon materyalleri, yalnızca Syngenta tarafından üretilen ürünü bitki ve tohum üreticisi niteliğindeki üreticler tarafından promosyon kampanyasına katılmayı kabul eden Marmara Bölgesi’nde yer alan Syngenta bayilerinden 1 Temmuz – 15 Ekim tarihleri arasında satın alımı ile sınırlıdır.

Promosyondan yararlanmak isteyen üretici, 1 Temmuz – 15 Ekim tarihleri arasında satın almayı planladığı ürünün miktarını ve ürünleri hangi bayiden satın almayı tercih ettiğini Syngenta Bölge Yetkililerine bildirerek, bu bölge yetkilileri aracılığıyla Syngenta’ya ait çevrimiçi talep platformu üzerinden elektronik bir form dolduracak ve kendine özel Müşteri kodu içeren bir Müşteri Ön Talep Formu oluşturulmasını sağlayacaktır.

Üreticinin, Müşteri Ön Talep Formu’nu doldurduğu sırada ürünü hangi bayiden alacağına henüz karar vermemiş olması halinde, alacağı ürün miktarı Syngenta Bölge Yetkililerince elektronik olarak kayıt altına alınır. Üretici daha sonrasında bayi seçimi yapması halinde, Syngenta Bölge Yetkilileri ile iletişime geçerek çevrimiçi talep platformu üzerinde kendisi için açılmış olan kayda, ürünleri almayı tercih ettiği bayinin bilgisini ekleterek kendisi için bir Müşteri Ön Talep Formu ve kendine özel Müşteri kodu oluşturulmasını sağlayacaktır.

Üretici promosyondan yararlanabilmek için, Müşteri Ön Talep Formu’nda yer alan ürünü, en geç 1 Temmuz – 15 Ekim tarihleri arasında veya ürüne ait stokların söz konusu tarihten önce tükenmesi halinde, stokların sona erme tarihine kadar, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen, kampanyaya katılmayı kabul eden herhangi bir Marmara Bölgesi bayisinden kendisi için oluşturulan Müşteri kodunu sunmak suretiyle satın alacak ve eş zamanlı olarak teslim alacaktır. Üreticinin ürün satın alımı sırasında Müşteri kodunu bayiye sunmaması durumunda, ilgili alışveriş sonradan ilgili koda eklenemez. Şüpheye mahal vermemek adına, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen ürünün üretici tarafından tek seferde satın alınmasına gerek olmayıp üretici, ürünü, yukarıda belirtilen tarih aralıklarıyla sınırlı olmak koşuluyla dilediği seferlerde satın alabilecektir.

Üreticinin ürünü, bu sürece ve Müşteri Ön Talep Formu’na uygun şekilde satın ve teslim almasını ve Müşteri Ön Talep Formu’nda yer alan Müşteri kodunun, ürünün satın alındığı bayi tarafından aynı çevrimiçi platform kullanılarak Syngenta’ya iletilmesini takiben üretici, 1 Temmuz– 15 Ekim tarihleri arasında yapacağı en az 40 Litre ve en fazla 119 Litre ürün alımında, 15 Ekim – 15 Kasım tarih aralığında kendisine ulaştırılmak üzere, 1 adet yağmurluk, 120 Litre ve üzeri ürün alımında ise 1 set aplikasyon memesi’ni ücretsiz olarak almaya hak kazanacaktır. Duruma göre, yağmurluk veya aplikasyon memesi Syngenta Bölge Yetkilisi tarafından üreticiye teslim edilecektir.

Üretici, satın alacağı ürün miktarında veya ürünleri satın alacağı bayide değişiklik yapmak isterse, Müşteri Ön Talep Formu’nun da yeni alışveriş durumunu yansıtacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu halde üretici, kendisine en yakın Syngenta Bölge Yetkilisi ile iletişime geçerek, bir önceki Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen miktarlardan az olmamak koşuluyla, yukarıda belirtilen usule uygun olarak, yeni bir Müşteri kodunun tahsis edildiği yeni bir Müşteri Ön Talep Formu oluşturacaktır. Eski Müşteri Ön Talep Formu’na uygun olarak yapılmış alışverişler, Syngenta Bölge Yetkilisi tarafından yeni Müşteri Ön Talep Formu’ndaki Müşteri koduna tanımlanır.

Üreticinin, Müşteri Ön Talep Formu’nda belirtilen Ürün’ü, belirtilen miktarlarda ve yine belirtilen bayiden satın alma yükümlülüğü bulunmamakta olup bu ihtimalde üretici yalnızca ilgili promosyon materyallerine hak kazanamayacaktır.

Üretici, Müşteri Ön Talep Formu’na uygun ürünü uygun zaman aralığında satın almaması durumunda, sadece promosyon materyallerine hak kazanamayacaktır. Müşteri, Müşteri Ön Talep Formu oluşturarak yalnızca gelecekte almayı planladığı ürünleri Syngenta Bölge Yetkilileri aracılığıyla Syngenta tarafından oluşturulan çevrimiçi platforma girerek Syngenta’nın ilgili ürünlere ilişkin pazar araştırması yapmasına katkı sağlamakta ve bu katkısı sonucu ödüllendirilmektedir.

Proje ile üreticiye sunulan promosyon kampanyası yalnızca üreticilerin Syngenta ürününü tercih etmesini teşvik etmek amacıyla başlatılmış olup Syngenta’nın üreticilere doğrudan satış yapacağı şeklinde yorumlanamaz. Üretici, ürünü Syngenta’dan bayiler aracılığıyla satın almaya devam edecektir. Proje ile başlatılan promosyon kampanyası üreticiyi herhangi bir bayiye yönlendirme amacı taşımamakta olup üretici dilerse, yukarıda belirtildiği üzere, ürünü oluşturulan promosyon kampanyasına katılmayı kabul eden dilediği Syngenta bayisinden alacağını beyan etme hakkına sahiptir.

Müşteri Ön Talep Formu ile başlatılan promosyon kampanyası üreticiyi herhangi bir satış kanalına yönlendirme amacı taşımamakta olup üretici dilerse ürünü promosyon kampanyasına katılmayı kabul eden herhangi bir satış noktasından kendi tercihi ile satın alabilir. Satış kanallarına iletilen tavsiye edilen yeniden satış fiyatları kesinlikle bağlayıcı değildir ve satış kanallarımız satış fiyatlarını belirlemek konusunda tamamen serbesttir.

Defi 80 EC bitki koruma ürünümüz ile başlattığımız Syn-Sez projemizi tüm ürünlerimize genişleterek tüm Türkiye'deki satış kanallarımız ve üreticilerimiz ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz!