Ağaç Dip Kurdu (Capnodis tenebrionis) | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Ağaç Dip Kurdu (Capnodis tenebrionis)

Cem YALÇIN
18.09.2019

Yaygın olarak ağaç dip kurdu olarak bilinen Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae), başta kayısı, şeftali, erik, kuru soğan, kiraz ve badem olmak üzere birçok Rosaceae türünde zarar yapmaktadır. Orta ve Güney Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaygındır. Türkiye’de ise Ege, İç Anadolu v Marmara Bölgelerinde görülmektedir. Capnodis tenebrionis, bazı alanlarda ve yetiştirme koşullarında, özellikle organik bahçelerde veya köklerin larvaların yıkıcı zararına karşı hassas oldukları kurak ve yarı kurak ortamlarda önemli bir zararlı olabilir.

 Ağaç Dip Kurdu (Capnodis tenebrionis (L.))

Yaygın olarak ağaç dip kurdu olarak bilinen Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae), başta kayısı, şeftali, erik, kuru soğan, kiraz ve badem olmak üzere birçok Rosaceae türünde zarar yapmaktadır. Orta ve Güney Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaygındır. Türkiye’de ise Ege, İç Anadolu v Marmara Bölgelerinde görülmektedir.  Capnodis tenebrionis, bazı alanlarda ve yetiştirme koşullarında, özellikle organik bahçelerde veya köklerin larvaların yıkıcı zararına karşı hassas oldukları kurak ve yarı kurak ortamlarda önemli bir zararlı olabilir. Erginler sürgünlerin, tomurcukların ve yaprak saplarının kabuğu ile beslenir ve genellikle kuvvetli olanlar yerine zayıf ve hastalıklı ağaçları tercih eder. Bu erginler fidanlıklarda, meyve bahçelerinde ve seralarda genç ağaçlara ciddi şekilde zarar verebilir, ancak nadiren iyi yetiştirilmiş ve sulanmış meyve bahçelerinde zarar yapar. Dişiler, kuru toprak çatlaklarına veya taşların altına, ağaçlara yakın ve nadiren ağaç kabuğu üzerinde yumurta bırakır. Yeni doğan larvaları toprak içinde yaşar, köklere nüfuz eder ve kök kortikal ve subkortikal dokularında beslenir. Ağaç kuruduğunda veya reçineyi salgıladığında larvaların neden olduğu hasar belirginleşir. Bir yaşındaki ağaçlar tek bir larva tarafından öldürülebilir; birkaç larva 1 veya 2 yıl içinde olgun bir ağacın ölümüne yol açabilir.

Kültürel Mücadele: Polietilen materyaller ağaçların etrafına yaklaşık 1m mesafeye yerleştirilmesi larvaların ağaç köklerine ulaşmasını engeller.

Dayanıklı Çeşit Seçimi: Capnodis spp. popülasyonları kısmen dayanıklı anaç kullanımıyla kontrol edilmektedir. İyi yönetim, direnci arttırırken su stresi altında tüm anaçlar Capnodis spp.'ye bir dereceye kadar hassastır.

Kimyasal Mücadele: Mevsim boyunca erginler izlenerek foliar insektisit uygulamaları yapılmalıdır. Bu sayede ergin çiftleşmeleri engellenerek zararlı popülasyonu kontrol altına alınmış olur.

Biyolojik Mücadele: Karıncalar zararlının yumurta ve yeni çıkan larvalarını toplayabilir. Alakargalar ve kargalar zararlının erginleri ile avlanır. Sulama ile toprağa verilen entomopatojen nematod (Steinernema carpocapse), zararlı larvalarının kontrolünde başarılıdır.