Mısır Yaprak Yanıklığı (Helminthosporium Maydis) | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Mısır Yaprak Yanıklığı (Helminthosporium Maydis)

Alper KÖSELİ
15.10.2019

Mısır ülkemizde 500-550 bin hektar ekim alanı, 2.300.000 ton üretim miktarına sahip bir tahıl bitkisidir.Ülkemizde danelik ve silajlık mısır ekimleri yapılmaktadır. Mısır tarımında verimliliğin artırılması doğru ve zamanında yapılacak agronomik uygulamalar ile mümkündür. Mısır’ın önemli hastalıklarından biri olan Mısır Yaprak Yanıklığı iyi tanınmalı ve önlem alınmalıdır.

Mısır Yaprak Yanıklığı (Helminthosporium maydis)

Mısır ülkemizde, 590 bin hektar danelik (5.7 milyon ton üretim) 460 bin hektar silajlık (23.1 milyon ton üretim) ekiliş alanına sahip bir tahıl bitkisidir. Mısır tarımında verimliliğin artırılması doğru ve zamanında yapılacak agronomik uygulamalar  ile mümkündür.  Mısır’ın önemli hastalıklarından biri olan Mısır Yaprak Yanıklığı iyi tanınmalı ve önlem alınmalıdır.

Helminthosporium maydis; yaprak, kınkoçan yaprağıkoçan sapı ve koçanda bulunabilir. Belirtiler hastalığın ilk evrelerinde baklava dilimini andıran küçük lekeler iken hastalık ilerledikçe bu lekeler büyür ve boyutları 2-3 cm’ye kadar ulaşabilir. Etmen ayrıca fide döneminde kök çürüklüğü ve solgunluğa da neden olabilir. Hastalık ılıman (20-32°C) ve nemli bölgelerde görülmektedir. 18-27°C ve nemli havalar hastalık gelişimini teşvik ederken kuru havalar ise engeller. Etmen kışı mısır artıkları veya mısır tanelerinde miselyum ve spor olarak geçirir.

Bitkilerin hastalığa duyarlı devresi olan tozlanma döneminde ağır enfeksiyonlar meydana getirir. Hastalık bu dönemden önce ortaya çıkmışsa %50’ye varan verim kayıplarına sebep olabilir.

Hastalığa karşı tercih edilen dayanıklı çeşitler, uygulanan ekim nöbeti, tarladaki hastalıklı bitki artıklarının temizliği, toprak analizi sonucu ve gübre kullanımı gibi birçok kültürel mücadele bulunmaktadır. Gerekli durumlarda kimyasal mücadele önerilebilir.

Kullanılabilecek ürünümüz;

Mısır İlaçlama Programımız;